forex trading logo

60+

 

60VIII

Żeglarskie Mistrzostwa Polski Seniorów 60+

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_counterDzisiaj143
mod_vvisit_counterWczoraj382
mod_vvisit_counterOd 08.20121551363
Aktualne informacje
2023-09-03

msz  razem logo   oczy mazur

 

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych (starsze klasy), załoga – max. 10 dzieci + opiekun na:

         XIX MŁODZIEŻOWE, INTEGRACYJNE REGATY w klasie DZ

 

Miejsce: Oczy Mazur - Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej, 11- 500 Giżycko, ul.Moniuszki 24; jezioro Kisajno 

 Termin: 12 września 2023 r.

Plan imprezy:

- 9.00 – otwarcie regat

- 9.30 - losowanie jachtów, odprawa sterników

- 10.00 - start do pierwszego wyścigu

- 13.00 - zakończenie regat, wręczenie pucharów i dyplomów

- po zakończeniu wspólne ognisko z kiełbaskami

Nie ma wpisowego do regat.

Jachty udostępnia bezpłatnie Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej. Cała obsługa regat pracuje na zasadzie wolontariatu.

Zapewniamy sterników, kamizelki ratunkowe i dobrą pogodę.

Głównym organizatorem jest Klub Sportowy „Razem Mazury” we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich „Bystre Babki” w Bystrym oraz Mazurską Szkołą Żeglarstwa.

Szczegółowych informacji udzielają Marzena Dorbach tel. 501 419 805 oraz Katarzyna Sztachelska tel. 667 666 219.

Prosimy o potwierdzenie przybycia: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 10 września 2023 r. 

Serdecznie zapraszamy

 
Poszukiwani instruktorzy

Po długich oczekiwaniach Mazurska Szkoła Żeglarstwa otrzymała dofinansowanie z PFRON na Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych. Poszukujemy instruktorów oraz sterników - wolontariuszy od 15 lipca do końca wakacji.

Zapraszamy do kontaktu! Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
2023-06-27

Zarząd Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa informuje, że w wyniku zakończenia postępowania zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 2/06/2023 z dnia 7 czerwca 2023 roku dotyczącej organizacji imprezy żeglarskiej w ramach projektu "Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych" wybrana została oferta i udzielone zamówienie ośrodkowi "Oczy Mazur"  Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku.

 
2023-06-07

Zapytanie ofertowe nr 2/06/2023

 

(dotyczy imprezy żeglarskiej dla osób z niepełnosprawnościami)

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

MAZURSKA SZKOŁA ŻEGLARSTWA

ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycko

NIP: 8451670468, REGON: 790318204-00000

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu zakwaterowania i wyżywienia oraz sprzętu, w ramach projektu „Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt powinien być realizowany w Giżycku na jeziorze Kisajno. Miejsce, w którym będzie odbywała się impreza powinno być w pełni dostosowane dla osób niepełnosprawnych (przystosowane pokoje i sale, łagodny zjazd do portu, itp.)

 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

-        warsztaty odbędą się między 30 czerwca a 25 października 2023 r. w terminach: 30.06 – 13.07, 15.07-28.07, 30.07-12.08, 14.08 – 27.08, 13.09-26.09, 27.09-10.10, 12.10-25.10

łącznie weźmie w nich udział 300 uczestników oraz 100 osób kadry, również w większości osób niepełnosprawnych;

-        zamówienie obejmuje zakwaterowanie w pokojach w pełni dostosowanych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (szerokie drzwi, duże łazienki itp.);

-        wyżywienie całodzienne (śniadanie i kolacja w formie bufetu, obiad);

-        zamówienie obejmuje 64 jachty kabinowe, 16 jachtów DZ, 16 katamaranów odpowiednio podzielone na konkretne warsztaty oraz motorówkę asekuracyjną na każdym warsztacie. W przypadku wystąpienia, silnych wiatrów jachty mieczowe powinny być zamienione na jachty balastowe, lub balastowo-mieczowe aby można było kontynuować szkolenie. Ponieważ na zakończenie każdych warsztatów rozgrywane są regaty dla uczestników szkolenia zamówienie obejmuje również dostarczenie sprzętu dla rozegrania regat (10 jachtów kabinowych w jednakowym trymie regatowym, statek komisji sędziowskiej, boje regatowe,nagłośnienie itd.);

-        zamówienie obejmuje dwie sale wykładowe ze sprzętem audio-wizualnym, w których będą odbywały się wykłady i seminaria oraz zajęcia praktyczne. Zamówienie obejmuje także siłownię.

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA


Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do końca października 2023 r.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Oferta powinna być:

-        opatrzona pieczątką firmową,

-        posiadać datę sporządzenia,

-        zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, numer Regon, numer KRS,

-        podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Mazurska Szkoła Żeglarstwa 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 24 do dnia 16 czerwca 2023 r. do godziny 12.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż miesiąc przed datą złożenia oferty.

 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 16 czerwca, a wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 16:00 w siedzibie zamawiającego.

 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.msz.org.pl

 

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Jakość oferty (przystosowanie miejsca do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) 60%

Punkty za: przystosowanie miejsc noclegowych oraz ogólnodostępnych (takich jak sale wykładowe, miejsce spożywania posiłków, port, itp.) do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - preferowane pomieszczenia na parterze.

 1. Cena 40%

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

 

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Sztachelska pod numerem telefonu (87) 4285898, oraz adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 
2023-05-24

 

 

 

razem logo

ZAPROSZENIE

KLUB SPORTOWY RAZEM MAZURY 

ZAPRASZA NA

SPRAWNI ŻEGLARZE WARSZTATY ŻEGLARSKIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Terminy:

30.06 - 13.07.2023 r.

15.07 – 28.07.2023 r.

30.07 - 12.08.2023 r.

Warsztaty są dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i są bezpłatne dla beneficjentów.

 

Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe do pobrania znajdują się na stronie internetowej: razemmazury.manifo.com;  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ZAPRASZAMY

Klub Sportowy Razem Mazury 

Czyprki 9 

11-513 Miłki

 

 

 

 
2023-05-17

Zarząd Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa informuje, że w wyniku zakończenia postępowania zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1/05/2023 z dnia 8 maja 2023 roku wybrana została oferta i udzielone zamówienie  Międzynarodowemu Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku.

 
2023-05-10

ZAPROSZENIE NA REGATY

X60plus

Tak samo jak w 2022 roku pomimo wielu starań nie otrzymaliśmy żadnego dofinansowania regat ze środków publicznych.

Pomimo odmowy dofinansowania przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w Konkursie w ramach programu na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” Mistrzostwa odbędą się.

ZAPRASZAMY

 
2023-05-08

Zapytanie ofertowe nr 1/05/2023

 

(dotyczy imprezy żeglarskiej dla osób z niepełnosprawnościami)

 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

MAZURSKA SZKOŁA ŻEGLARSTWA

ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycko

NIP: 8451670468, REGON: 790318204-00000

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu zakwaterowania i wyżywienia oraz sprzętu, w ramach projektu „XIX Festiwal Sportów Wodnych Osób Niepełnosprawnych”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt powinien być realizowany w Giżycku na jeziorze Kisajno. Miejsce, w którym będzie odbywała się impreza powinno być w pełni dostosowane dla osób niepełnosprawnych (przystosowane pokoje i sale, łagodny zjazd do portu, itp.)

 

 1. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

-        w dniach 25.06 - 28.06 oraz 29.08 - 1.09 2023 roku wyżywienie całodzienne (śniadanie, obiad, kolacja) i zakwaterowanie w pokojach dostosowanych dla osób niepełnosprawnych (każdorazowo po 150 osób niepełnosprawnych, w tym około po 40 osób na wózkach inwalidzkich oraz po 27 wolontariuszy);

-        dostarczenia w dniach 25.06 - 28.06 oraz 29.08 - 1.09 2023 roku 18 jachtów kabinowych, 9 jachtów DZ, 5 katamaranów, 10 kajaków i 4 motorówek asekuracyjnych oraz sprzętu regatowego, na których będzie odbywało się szkolenie żeglarskie i zostaną rozegrane regaty;

-        zapewnienia w dniach 25.06 - 28.06 oraz 29.08 - 1.09 2023 roku dwóch sal wykładowych ze sprzętem audio wizualnym, oraz dwóch pomieszczeń w budynkach (dla 150 i dla 300 osób), w których w przypadku złej pogody będą odbywały się zajęcia zastępcze);

-        zamówienie obejmuje również nieograniczone korzystanie z dwóch kortów tenisowych, siłowni, boisk do siatkówki i koszykówki.

 

 1. 3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

 1. 4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 1.09.2023 r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Oferta powinna być:

 

-        opatrzona pieczątką firmową,

-        posiadać datę sporządzenia,

-        zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, numer Regon, numer KRS,

-        podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. 1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Mazurska Szkoła Żeglarstwa; 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 24 do dnia 16.05.2023 r. do godziny 12.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż miesiąc przed datą złożenia oferty.

 

 1. 2.Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 16.05.2023 r., a wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 16:30 w siedzibie zamawiającego.

 2. 3.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

 

 1. 4.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

 

 1. 5.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. 6.Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.msz.org.pl

 

VI. OCENA OFERT

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. 1.Jakość oferty (przystosowanie miejsca do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) 60%

Punkty za: przystosowanie miejsc noclegowych oraz ogólnodostępnych (takich jak sale wykładowe, miejsce spożywania posiłków, port, itp.) do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - preferowane pomieszczenia na parterze.

 1. 2.Cena 40%

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów zamieszczając informację na stronie www.msz.org.pl.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

 

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Sztachelska pod numerem telefonu (87) 4285898, oraz adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
2023-04-01

  msz            msz              oczy mazur                       

 

wm-logo

                       

 ZAPRASZAMY NA REGATY

ŻEGLARSKIE MISTRZOSTWA

UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Mistrzostwa są współfinansowane

przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

 

    

 

ORGANIZATOR: MAZURSKA SZKOŁA ŻEGLARSTWA ( www.msz.org.pl).

Współorganizator: Oczy Mazur – Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej www.oczymazur.pl).

 

1.W regatach mogą brać udział mieszkańcy Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wieku powyżej 50 lat. Załoga liczy 12 osób. Sternik każdej z załóg musi posiadać minimum patent Żeglarza jachtowego

2. Regaty zostaną rozegrane w dniu 14 lipca 2023 r. w Giżycku na jeziorze Kisajno.

3.Biuro regat: Oczy Mazur - MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, Giżycko

4.Port regat: Oczy Mazur - MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, Giżycko 

5.Nie ma wpisowego do regat. Regaty zostaną rozegrane, na jachtach DZ dostarczonych przez organizatora regat. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu załóg – 9 jachtów. W takim przypadku o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

6.Zgłoszenia załóg do regat należy dokonać pisemnie lub e-mailowo ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 15 czerwca 2023 r. wyłącznie na drukach organizatora. Załogi zakwalifikowane do udziału w regatach zostaną powiadomione.

7.Każdy zawodnik ubezpiecza się sam od NNW.

8.Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF niniejszym zawiadomieniem, oraz instrukcją żeglugi.

9. Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych.

10. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia /obsługiwania urządzenia sterowego/ jachtu będącego w wyścigu.

11. Instrukcja Żeglugi i opis tras będą dostępne dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.

12. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.

13. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikająca z udziału w regatach.

14. Losowanie jachtów i odprawa sterników nastąpi 14 lipca 2023 r. o godzinie 9.30 w Biurze Regat w porcie Oczy Mazur - MCŻiTW w Giżycku.

15. Otwarcie regat nastąpi 14 lipca 2023 r. o godzinie 10.00 w porcie Oczy Mazur -MCŻiTW w Giżycku.

16. Planowany start do pierwszego wyścigu w dniu 14 lipca 2023 r. godzina 10.30.

17. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z Komunikatem Sędziego Głównego.

18. Przewiduje się rozegranie 2 - 3 wyścigów.

19. Regaty zostaną uznane przy rozegraniu jednego wyścigu.

20. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.

21. Zakończenie regat o godzinie 16.00.

22. Nagrody: puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

23. Po zakończeniu regat zapraszamy na ognisko. 

   

  Komandor Regat

  Marek Winiarczyk
                          

   ZGŁOSZENIE DO REGAT do pobrania ze strony: www.msz.org.pl.

   

 
2022-04-20

                      msz oczymazurlogo        

 

                    ZAPRASZAMY NA REGATY

 

                        ŻEGLARSKIE MISTRZOSTWA

 

               UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

 

           WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

 

             Mistrzostwa są współfinansowane

 

          przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

 

 

    wm-logo

 

ORGANIZATOR: MAZURSKA SZKOŁA ŻEGLARSTWA ( www.msz.org.pl).

Współorganizator: Oczy Mazur – Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej www.oczymazur.pl.

 

1.W regatach mogą brać udział mieszkańcy Województwa Warmińsko- Mazurskiego Załoga liczy 12 osób. Sternik każdej z załóg musi posiadać minimum patent Żeglarza jachtowego

2. Regaty zostaną rozegrane w dniu 18 lipca 2022 roku w Giżycku na jeziorze Kisajno.

3.Biuro regat: Oczy Mazur - MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, Giżycko

4.Port regat: Oczy Mazur - MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, Giżycko

5.Nie ma wpisowego do regat. Regaty zostaną rozegrane na jachtach DZ dostarczonych przez organizatora regat. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu załóg – 9 jachtów. W takim przypadku o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

6.Zgłoszenia załóg do regat należy dokonać pisemnie lub e-mailowo ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

do dnia 1 lipca 2022 r. wyłącznie na drukach organizatora. Załogi zakwalifikowane do udziału w regatach zostaną powiadomione.

7.Każdy zawodnik obowiązany jest podpisać oświadczenie o stanie zdrowia.

8.Każdy zawodnik ubezpiecza się sam od NNW.

9.Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF niniejszym zawiadomieniem, oraz instrukcją żeglugi.

10. Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych.

11. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia /obsługiwania urządzenia sterowego/ jachtu będącego w wyścigu.

12. Instrukcja Żeglugi i opis tras będą dostępne dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.

13. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.

14. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikająca z udziału w regatach.

15. Losowanie jachtów i odprawa sterników nastąpi 18 lipca 2022 r. o godzinie 9.30 w Biurze Regat w porcie Oczy Mazur - MCŻiTW w Giżycku.

16. Otwarcie regat nastąpi 18 lipca 2022 r. o godzinie 10.00 w porcie Oczy Mazur -MCŻiTW w Giżycku.

17. Planowany start do pierwszego wyścigu w dniu 18 lipca 2022 r. godzina 10.30.

18. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z Komunikatem Sędziego Głównego.

19. Przewiduje się rozegranie 2 - 3 wyścigów.

20. Regaty zostaną uznane przy rozegraniu jednego wyścigu.

21. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.

22. Zakończenie regat o godzinie 16.00.

23. Nagrody: puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

24. Po zakończeniu regat zapraszamy na ognisko. 

 

Komandor Regat

Marek Winiarczyk
                        

ZGŁOSZENIE DO REGAT do pobrania

Oświadczenie o stanie zdrowia do pobrania

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 15


Wykonanie kreatywnie.pl © www.msz.org.pl