forex trading logo

60+

 

logo60

Żeglarskie Mistrzostwa Polski Seniorów 60+

"Sprawni żeglarze"

 

Warsztaty 2015

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_counterDzisiaj21
mod_vvisit_counterWczoraj442
mod_vvisit_counterOd 08.20121016949
IV Żeglarskie Mistrzostwa Polski Seniorów 60+

                                              p h pionowy

 

Mistrzostwa są współfinansowane

 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

 

IV Żeglarskie Mistrzostwa Polski Seniorów 60+

 

4zmps mczitw logo msz

 

REGULAMIN
          IV ŻEGLARSKICH MISTRZOSTW POLSKI SENIORÓW 60+

                                    

                                     

ORGANIZATOR: MAZURSKA SZKOŁA ŻEGLARSTWA (www.msz.org.pl)

Współorganizatorzy: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych (www.pzzn.pl) ;                

Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej (www.sail-mazury.pl).

 

1. Do startu w regatach uprawnione są osoby, które w 2017 roku ukończyły 60 lat i starsi.

2. Załoga liczy 3 osoby. Sternik każdej z załóg musi posiadać minimum patent żeglarza jachtowego

3. Regaty zostaną rozegrane w dniach 15 – 17 września 2017 r. w Giżycku na jeziorze Kisajno.

4. Biuro regat: MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, Giżycko

5. Port regat: MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, Giżycko

6. Regaty zostaną rozegrane, na jachtach kabinowych Sasanka dostarczonych przez organizatora regat. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu załóg – 20 jachtów. W takim przypadku o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Zgłoszenia załóg do regat należy dokonać pisemnie do dnia 20 sierpnia 2017 r. wyłącznie na drukach organizatora. Załogi zakwalifikowane do udziału w regatach zostaną powiadomione.

8. Każdy zawodnik obowiązany jest podpisać oświadczenie o stanie zdrowia.

9. Każdy zawodnik ubezpiecza się sam od NNW.

10. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF, niniejszym zawiadomieniem, oraz instrukcją żeglugi.

11. Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych.

12. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia /obsługiwania urządzenia sterowego/ jachtu będącego w wyścigu.

13. Instrukcja Żeglugi i opis tras będą dostępne dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.

14. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.

15. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

16. Dzień 15 września jest dniem treningowym. Losowanie jachtów i odprawa sterników nastąpi 15 września 2017r. o godzinie 9.00 w Biurze Regat w porcie MCŻiTW w Giżycku.

17. Otwarcie regat nastąpi 16 września 2017 r. o godzinie 9.00 w porcie MCŻiTW w Giżycku.

18. Planowany start do pierwszego wyścigu w dniu 16 września 2017 r. godzina 10.00.

19. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z Komunikatem Sędziego Głównego.

20. Przewiduje się rozegranie 3 - 7 wyścigów. W przypadku rozegrania 4 wyścigów, najgorszy wynik zostanie odrzucony. W przypadku rozegrania 7 wyścigów zostaną odrzucone dwa najgorsze wyniki.

21. Regaty zostaną uznane przy rozegraniu trzech wyścigów.

22. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.

23. Nagrody: puchary za I, II, III miejsce, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Specjalna nagroda Komandora Regat dla najstarszej załogi.

24. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazanie głosu i wizerunku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.

Zgłoszenie do regat do pobrania: Zgłoszenie załogi pdf

Oświadczenie o stanie zdrowia do pobrania: Oświadczenie o stanie zdrowia

 

 

Komandor Regat

Marek Winiarczyk

 


Wykonanie kreatywnie.pl © www.msz.org.pl